MPR News Soomaali (MPR News Somali) | Minnesota Public Radio News

MPR News Soomaali (MPR News Somali) Live

BBC Ogaal iyo MPR News ayaa dadka reer Minnesota wararka caalamiga ah iyo kuwa gobolada ku siiya Soomaali. (BBC’s Ogaal and MPR News provide global and regional news for Minnesotans in Somali.)

Powered by Platform for Live Reporting, Events, and Social Engagement